گاهی نمی توان به كتابی بیان نمود / حرفی كه یك حكایت كوتاه می زند
اجرای عدالت!!
حکایت انسان و دنیا
قمر اینجاست....
حکیم و مرد حقه باز
اگر می خواهی همیشه حاکم بمانی....
جا مونده!/لطیفه
ﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ " ﺩﻝ "در دو بیت
قاضی کر و لال
چقدر بی ادبیم!!
فقط یک اشتباه!
فریب!!
به آرزوی هیچ کس نخندیم!
#گرانی_ماست و #مختارالسلطنه
قانون پدر
هرگز ، هرگز
زنده باد هر چی خر است !!
وعده های واهی!
سختی‌های تحریم !!
معنای واقعی توکل
گر به دولت برسی مست نگردی مردی
سیاست‌ وارونه
به هر صورت ما بدبختیم!
همان به كه بمیرد!
شناخت گاو و شناخت من!
نسخه جدید موسی و شبان
ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ یك ﻓﻀﯿﻠﺖ است
ذهن های گرسنه!
اقتصاد مظفری !
بزرگ مَنِشی دکتر مرتضی شیخ
یک سوال و سه پاسخ!
چه کسانی باید تاوان این جهالت ها را بدهند؟!
قدرت نمایی در خارج از مرزها اما ناکامی در داخل؟!
قوانین کیهانی موفقیت
خدایا چرا من؟!
یک بام و دو هوا
خودکشی کن!!/طنز
خران آزاد و...
خوبی خوبی است!
نگرانی از اتهام ناحق!
آدمایی از جنس بلور
چه حاجتی به قهرمان؟!
و عدالت اجرا شد!!
پرنده ات را آزاد کن!
برخورد پیامبر با زنِ خواننده
من مسئول کره ها هستم!!!
شایعه مرگ شاه!
بالا نرو، بسیار خطرناک است!!
.... همچنان در منزل اول اسیر!
"کلام امید"
"خاک می‌خوریم، اما خاک نمی‌دهیم"!


  • تعداد صفحات :74
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo
-----------------------------------------

.

---------------------------------