گاهی نمی توان به كتابی بیان نمود / حرفی كه یك حكایت كوتاه می زند
باید سوال رو درست پرسید!
ماندلا و قذافی هردو از یك سرزمین!
یک روی سکه
صداقت
جرات! طنز
ناله و زاری ممنوع!! قصه های شهر هرت /قصه شصت و هفتم
پاسخ به جای واکنش
#حکایت_عدالت_خداوند
توصیف زیبای دنیا از زبان امام علی (ع)
خانه خدا چه نزدیک است!!
مثل «محمود» ولی طرح خفن در بکنید!
می خوری یا می بری؟
مهربانی بی هیچ توقع!
بشنو از من...
زندگی یا زنده بودن؟!
سرپوشی برای جرم!
از این چیزها!!
طرف شدن با خرجماعت!!
گاو والا مقام !
رفته گویا از دل «خوشحال» ، " حال
خرج عطینا
چکیده همه علوم
اول اختلاس و بعد نماز و توبه!!
خاطره زببای محمد بهمن بیگی در خصوص مادر
انتخاب اصلح و خوب تو در آینده!
بگذارید من بمیرم!!
مؤمن بی سواد و کافر باسواد
حیات و جهان!
دیگر نمی شناسمت...
زیر پوست این آزادی ظاهری!!
ورزشى براى قلب!
غر غرو خانم!!
ایمانِ پیره زنانِ ریسندۀ نشابوری!
رونمایی از قرارداد خرید ایرباس / طنز
جمشید دیوونه!
...چقدر می ارزیم؟
بوی عطر شکلات!
آواز نابهنگام و رقص ناساز!
امید
چشم در برابر چشم
ماست و خیار ناصرالدین شاهی !
تغییر یا مرگ؟!!
کات استیون و قرآن
اعتقاداتتان را چند مے فروشید؟
قدرت انتقاد یا جرات اصلاح؟!
حکمت های نهفته در کله پاچه!!!
گورستان تاریخ
علم بهتراست یا ثروت؟/ طنز
کش شلوار!!
شیوه برخورد حکیمانه با چاپلوسان


  • تعداد صفحات :57
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo
-----------------------------------------

.

---------------------------------