منوی اصلی
حکمت و حكایت
گاهی نمی توان به كتابی بیان نمود / حرفی كه یك حكایت كوتاه می زند
 •   اﮔﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ...

  ﺍﻻﻏﯽ، ﭘﻮﺳﺖ ﺷﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩ ، ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ با عربده ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ نشان می داﺩ.

  ﺭﻭﺑﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ،ﻣﺪﺗﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ،
  فهمید صدای او صدای شیر نیست.

  ﺑﻪ ﺍﻻﻍ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :

  «ﺍﮔﺮ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪﯼ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮ ﺩﺍﺩﯼ، ﺍﺣﻤﻖ!»

  ﯾﮏ ﺍﺣﻤﻖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺏ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ، اما ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
  ﭼﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻟﻮ ﻣﯽﺩﻫﺪ!

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • همشو بده! / طنز

  آدم پس از خلقت:
  خدایا! یه دین بهم میدی؟
  خدا:   آهااااااا دیییین!!
  مسیحی بدم؟یهودی بدم؟ زرتشتی بدم؟ بودایی بدم؟ مسلمان بدم؟ کدومو بدم؟؟

  مسیحی بده!!
  .... کاتولیک بدم؟پروتستان بدم؟ ارتدکس بدم؟ کدومو بدم؟؟

  اسلام بده!
  .... سنی بدم؟ شیعی بدم؟ صوفی بدم؟ کدومو بدم؟؟

  سنی بده!
  .... حنفی بدم؟حنبلی بدم؟ شافعی بدم؟ مالکی بدم م؟ کدومو بدم؟؟

  شیعه بده!
  .... جعفری بدم؟اسماعیلی بدم؟هشت امامی بدم؟چهار امامی بدم؟ زیدیه بدم؟ غلاهی بدم؟کیسانی بدم؟ اهل حق بد؟ کدومو بدم؟؟
  همشو بده....

  (وحالا بیش از۴۲۰۰ دین و خدا در جهان وجود داره که همشونم فکرمی کنن حق با خودشونه و بقیه باطل و گمراهن!!)

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ!
  سروده:راشدانصاری(خالوراشد)

  ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﻗﻠﺒﺎ ﺗﺸـﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
  ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ، ﻭﺍﻗﻌﺎ، ﺟﺪﺍ" ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

  ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺑﯽ ﺟﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ
  ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ، ﻣﺮﺣﺒﺎ، ﺍﺣﺴﻦ، ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

  ﻣﺼﺮﻉ ﺍﻭﻝ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺷــﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ
  ﻣﺼـﺮﻉ ﺩﻭﻡ ﻭﻟﯽ ﻓﻮﺭﺍ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

  ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮﺩ
  ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻓﻌﻼ‌ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

  ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﻢ،
  ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ! ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

  هر فشاری را که از هر سو به ما وارد کنند
  موقع فحش و کتک خوردن تشکر می کنیم!

  شهر بی ابزار کوبیدن نمی آمد به کار
  از شما از مشت از سندان تشکر می کنیم

  ﺑﺮ ﺧﻼ‌ﻑ ﻣﺮﺩﻡ ﻟﯿﺒـﯽ ﻭ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺳﻮﺭﯾﻪ
  ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺪﺍ" ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

  ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ
  ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

  ﻣﺎ ﭘﺴــﺮﻫﺎ، ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺏ
  ﺑﺎﺑـﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺩﺍﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

  دکتر از این که سر ِ کاریم جدا"  از شما
  از وزیر کار هم حتما" تشکر می کنیم

  تازگی ها در ۹ دی هم به طرزی آشکار
  مثل بیست و دوم بهمن تشکر می کنیم

  ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻠﻮﻑ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﻧﺪ
  ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

  نفتتان که سفره هامان را به خوبی چرب کرد
  بابت بنزین تان قطعا" تشکر می کنیم!

  در قوافی هم اگر " تنوین" فراوان آمده
  با لسان ِ منبری ایضا"  تشکر می کنیم

  ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ
  ﺷﺐ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

  یک وزارتخانه شعرم را به کلی شخم زد
  از وزیر و گاو و گاوآهن، تشکر می کنیم!

  آب رفت و نفت رفت و گاز رفت و خر برفت
  ما به جای ناله و شیون تشکر می کنیم

  ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ِ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺍﻧﺪ،
  ﺁﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

  ﺑﺎ ﺭﺑﺎﻋﯽ ﺍﺯ "ﺯﺑﺮﺩﺳﺖ"ﻭ "ﺻﻔﺮﺑﯿﮕﯽ" ﻧﺸـﺪ
  ﺩﺭ ﻏﺰﻝ ﺍﺯ "ﺑﯿﮋﻥ ﺍﺭﮊﻥ" ﺗﺸـﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨـﯿﻢ!

  ﺍﻟﻐﺮﺽ،ﺍﺯ ﻧﺎﻟﻪ ﯼ ﻣﺮﻍ ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﺑﻮﻕ ﺳﮓ
  ﺑﺎ ﺗﻼ‌ﺵ ﻭﺍﻓـﺮﯼ ﮐﻼ‌" ﺗﺸـﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!


  #خالوراشد  
  @rashedansari
  نشانی کانال راشدانصاری ، شاعر ، روزنامه نگار و طنزپردا

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 •  تو کاره ای که نیستی!!

  یه‌بار تو مترو خیلی شلوغ بود.  ایستاده بودیم به این بغلی گفتم: 

  آقا شما تو مترو آشنا دارید؟

  گفت: نه.

  گفتم :دادگستری و شهرداری چی؟

  گفت: نه. 

  گفتم :نماینده مجلس که نیستی؟ 

  گفت نه. 

  گفتم :پس کلا آدم کله گنده‌ای نیستی؟

  با عصبانیت گفت :نه آقا ،چطور مگه؟؟؟
  گفتم: هیچی، پس یه لطفی کن پاتو از رو پام وردار!!

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • مگر چوپان دروغگو چند تا دروغ گفت؟؟!!

  #قابل_تامل
  معلم سر كلاس به یكی از شاگردان گفت:  
  درس چوپان دروغگو را بخوان!

  بچه زد زیر گریه و گفت : نمی‌توانم آقا معلم!
  معلم پرسید: چرا؟

  بچه پاسخ داد: آقا! پدرم این صفحه را از كتابم پاره كرده.
  معلم برآشفت و جویا شد: به چه دلیل؟

  پسره با لحنی لرزان گفت : آقا معلم!
  پدرم چوپان است. از خواندن این درس سخت خشمگین شد و رو به من گفت:
  من و پدرم و پدربزرگم و بسیاری از پیامبران چوپان بودیم و هیچ پیامبری دروغگو نبوده است.

  اما یك نفر پیدا شد و گفت: 

  به من رای بدهید تا برای شما مدرسه بسازم،
  خانه بهداشت درست كنم،
  به روستا جاده كشی كنم
  و برای فرزندانتان شغل ایجاد كنم.
  رکود و تورم را کاهش دهم،
  با دنیا آشتی کنم،
  دلار را هزار تومان کنم،
  عزت را به پاسپورت ایرانی بر گردانم،
  همه تحریم ها را بردارم،
  کاری می کنم که هم چرخ سانتریفیوژها بچرخه، هم چرخ زندگی مردم!
  خلاصه اوووونچنون رونق اقتصادی ایجاد کنم که مردم به این ۴۵ هزار تومن یارانه احتیاج نداشته باشن!

  ما هم باور كردیم و به او رای دادیم و آقا شد رییس جمهور ما و به هیچ یك از حرف‌هایش هم عمل نكرد و جواب سلام‌مان را هم نمی‌دهد.

  به معلمت بگو این صفحه را پاره كردم تا به جای چوپان دروغگو درس جدید:
  " رئیس جمهور دروغگو " را تدریس كنید!
  مگر چوپان دروغگو چند تا دروغ گفت؟؟!!


  بهلول مجموعه حکایات و سخن بزرگان

  https://telegram.me/joinchat/Bi0OgD-e1oN8kBQCBJSQqg

  آخرین ویرایش: چهارشنبه 6 آذر 1398 07:40 ق.ظ
  ارسال دیدگاه

 • .#عجیب_ولی_واقعی

  فرد شیّادی که درصد قابل قبولی "جانبازی" داره پاشده از ۴ تا دختر داوطلب کنکور ، نفری ۱۰۰ میلیون تومن گرفته و هر چهار تاشونو عقد دائم کرده !
  به این ترتیب این چهار تا دختر ، شدن:《همسر جانباز》
  تا جایی که قوانین سازمان سنجش هم اجازه می داده از سهمیه‌ کنکور "همسر جانباز" بودنشون استفاده کردن !!
  بعد از اعلام نتایج کنکور هم طلاق می‌گیرن و میرن سراغ درس و مشق‌شون!!
  و چون هیچ عمل زناشویی بین‌شون صورت نگرفته،قانوناً می تونن شناسنامه‌ی المثنی بگیرن که هیچ اسمی درش نوشته نشده !!
  به همین راحتی ، و به همین خوشمزگی!!


  بعضی از ایرانی ها شیطان رو هم درس می دهند!!!

  آخرین ویرایش: دوشنبه 4 آذر 1398 07:03 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • گِمان یا گُمان؟!

  دانشجویی از استاد پرسید:
  استاد! «گُمان» درست است یا «گَمان»؟
  استاد پاسخ داد: «گِمان» می کنم «گُمان» درست باشد!
  آخرین ویرایش: شنبه 2 آذر 1398 06:08 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • بعضی ها!!

  استادی می گفت:
  «بعضی ها این قدر بی سوادند،که کلمۀ «بعضی» را با «ها» جمع می بندند!»
  آخرین ویرایش: جمعه 1 آذر 1398 06:32 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 •    به کدام پدرسوخته فحش داده ام؟!

  آدم بددهنی بود که به همۀ افراد دشنام و فحش می داد و به همه توهین می کرد. 
  روزی دوستانش به او گفتند: تو چرا این قدر فحش می دهی؟
  او طلبکارانه فریاد زد: من به کدام پدرسوختۀ بی همه کس فحش داده ام؟!!
  آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 آبان 1398 06:01 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 •  
  اگر بشود،چه می شود!!!

  یک نفر با یک قاشق ماست به ساحل دریا رفت. به او گفتند:
  می خواهی چه کار کنی؟
  گفت: می خواهم با این یک قاشق ماست،یک دریا دوغ درست کنم!
  مردم ضمن خنده و مسخره کردن گفتند: همۀ آب های دریا با یک قاشق ماست،دوغ می شود؟!!
  پاسخ داد: می دانم نمی شود،ولی اگر بشود،چه می شود!!!
  آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 آبان 1398 06:52 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 52 1 2 3 4 5 6 7 ...
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو