سیدعلیرضا شفیعی مطهر چهارشنبه 19 شهریور 1399 03:52 ق.ظ نظرات ()

 #سیاهنمایی/87

زندگی یا مرگ؟!

 گفت: آیا حساب و کتاب دو،دوتا، چهارتا سرت میشه؟

گفتم: دیگه این قدر هم بی سواد نیستم!

گفت: پس گوش کن! زنده موندن برای من و امثال من دیگه نمی صرفه!

گفتم: یعنی چه؟زندگی که بیزینس نیست!  حالا بگو چی شده که اینو فهمیدی؟!

گفت: ﻧﺮﺥ ﺩﻳﻪ یك مرد ۳۳۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ است! ﻳﻌﻨﯽ ﻣُﺮﺩﻩ ﻫﺮ ﻣﺮﺩ ۳۳۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺑﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽ شه . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍین که ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ ۱۸% ﺍﺳﺖ، ﺳﻮﺩ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯽشه ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ۴،۹۵۰،۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ! ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩی ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺶ هیچ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﺪارد! حالا من دارم میرم!اون دنیا کاری نداری؟

میگن خلبانی در حال پرواز به برج مرقبت خبر داد که بنزین هواپیما تمام شده! موتورها همه از کار افتاده! پروانه ها همه شکسته !و... حالا چه دستور می فرمایید؟

برج مراقبت پاسخ داد: هیچی دیگه!فقط پدرت را در طبقۀ هفتم جهنّم سلام برسون!

حالا تو پیش این که بگی باز هم #سیاهنمایی کردی؟!بگو توی اون دنیا کاری نداری؟

گفتم: فقط توی جهنّم برای بعضی ها!! که این وضع را برای ما درست کردن جای مناسبی رزرو کن!

#شفیعی_مطهر

کلّیّۀ آثار این قلم در کانال رسمی گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar