سیدعلیرضا شفیعی مطهر سه شنبه 18 شهریور 1399 05:34 ق.ظ نظرات ()

 خبر خوب و خبر بد!

ﺳﻪ نفر ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل رو ﺑﺒﺮﻥ ﻃﺒﻘﻪ دوازدهم .

ﺗﻮی ﻃﺒﻘﻪ یازدهم ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻮﻧﺪﻩ.

ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﺑﺮمی گرﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ:
 ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ! حالا شما می خواهید اول به خبر خوب عمل کنید یا خبر بد؟

میگن: اول خبر خوب رو بگو بهش عمل کنیم بعد خبر بد را.
میگه :
ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺏ این که : یک ﻃﺒﻘ
ۀ دیگه ﻣﻮﻧﺪﻩ.پس بگیرید یخچال رو تا ببریم بالا!

وقتی به طبقۀ دوازدهم می رسن،میگن حالا خبر بد رو بگو!
میگه ﺧﺒﺮ ﺑﺪ این که : ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺍﻭﻣدیم!