#طنزسیاهنمایی/85 

ضرب شست!!

گفت: چند روز پیش رئیس بنیاد مستضعفان در یک مصاحبۀ جنجالی با کمال شجاعت!!اعلام کرد که چند نهاد مهم و شخصیّت بالای نظام، املاک و اموال بنیاد را غصب کرده و به ما پس نمی دهند!

پس از این که با واکنش تند آنان روبه رو شد و دید که زورش به آنان نمی رسد،فشارش را گذاشت روی مردم مستضعف روستای ابوالفضل(ع) که زورش به آنان می رسد!! 

گفتم: لابد املاک روستا واقعاً متعلّق به بنیاد است.

گفت: مردم مستضعف روستای ابوالفضل(ع) ده ها سال است در آن جا ساکن اند،چرا حالا برای تخلیۀ روستا آنان را در فشار گذاشته است؟!

گفتم: بالاخره حرفی زده و باید یک کاری بکند و ضرب شستی نشان دهد!

گفت: میگن یه بابایی چهارتا زن گرفته بود؛ یک اصفهانی،یک تبریزی،یک تهرانی و یکی هم از گوآتمالا.
ازش پرسیدن: چرا چهارتا زن گرفتی؟
گفت: اون اصفهانی به خاطر این که مقتصد است،اون تبریزی به خاطر این که دست پختش خوبه، اون تهرانیه به خاطر این که سر و زبون داره!!
میگن: خب با وجود این سه تا اون گواتمالایی رو واسه چی گرفتی؟؟
گفت: اونو گرفتم، هر وقت اینا کار بدی کردن، اونو بزنم اینا بترسن!
حالا بنیاد مستضعفان وقتی زورش به ملک میلیاردی بعضی ها!! نرسید، رئیسش مجبور به عذرخواهی شد. دید هوا پسه؟ گفت چیکار کنم؟ یه گوآتمالایی پیدا کرد، شروع کردن اونا رو زدن تا ما بقی بترسن!
رفت و فشار آورد به یک روستا به اسم حضرت ابوالفضل که آقا اینجا زمینش مال ماست!
حالا خود امام جماعت اون روستا میگه ملت اینجا از قبل از انقلاب اینجا ساکنن، بنیاد میگه نه!
گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر 


کلّیِۀ آثار این قلم درکانال رسمی گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar