سیدعلیرضا شفیعی مطهر پنجشنبه 13 شهریور 1399 06:02 ق.ظ نظرات ()

 قدرت استدلال

دو نفر دربارۀ موضوعی عقیدتی با یکدیگر بحث می کردند. سرانجام نفر اول بر نفر دوم پیروز شد و نفر دوم تسلیم  نظریات اولی شد.پس از پایان بحث، دومی به اولی گفت:

واقعاً قدرت استدلال شما تحسین برانگیز است.من نتوانستم تسلیم  حقّانیّت نظر شما نشوم.

اولی مغرور شد و گفت: این که چیزی نیست.  این جوی آب را می بینی که  آب جاری در آن از بلندی به سوی سرازیری جریان دارد؟ من به چهل دلیل می توانم به شما ثابت کنم که آب از پایین به سوی بالا جریان دارد!

دومی نگاهی به جوی آب کرد و گفت: من اشتباه کردم که نظر شما را پذیرفتم. زیرا وقتی شما با قدرت استدلال می توانی یک  امر بدیهی را وارونه جلوه دهی،از کجا معلوم که در بحث عقیدتی نیز با قدرت استدلال خود یک امر واهی را به عنوان یک امر بدیهی به من تلقین نکرده باشی!!

#شفیعی_مطهر