سیدعلیرضا شفیعی مطهر چهارشنبه 12 شهریور 1399 03:51 ق.ظ نظرات ()

#طنزسیاهنمایی/84

شاخۀ بلند!!

گفت: آقای واعظی گفته اگه کسی 50 تا 60 هزار بشکه اوراق نفتی خرید، میتونه یک کشتی کوچک اجاره کند و نفت را صادر کنه!

 گفتم: پس تو هم برو توی کار صادرات نفت!

گفت: با چه سرمایه ای؟ چه امکاناتی؟

گفتم: مگه تو کمتر از ب.ز هستی؟

گفت: او به بالا بالاها وصل بود!

میگن یه کلاغ روی یه شاخۀ بلند درختی نشسته بود و تمام روز بیکار بود و هیچ کاری نمی کرد. یه خرگوش از کلاغ پرسید: 

منم می تونم مثل تو تمام روز بیکار بشینم و هیچ کاری نکنم؟ 

کلاغ جواب داد: البته که می تونی! 

خرگوش روی زمین کنار درخت نشست و مشغول استراحت شد. یهو روباه پرید خرگوش رو گرفت و مشغول خوردن او شد!

کلاغ ضمن خنده  گفت: خرگوش جان!اینو هم باید بدونی برای این که بیکار بشینی و هیچ کاری نکنی و سودهای کلان ببری، باید اون بالابالاها نشسته باشی!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!!

#شفیعی_مطهر

در کانال رسمی گاه گویه های مطهر چشم به راهتان هستیم

  https://t.me/amotahar