پایبندی به اخلاق

حکایت

بوقلمونی، گاوی بدید و گفت: در آرزوی پروازم، اما چگونه، ندانم.

گاو پاسخ داد: گر ز پِهِن من خوری، قدرت بر بال هایت فتد و پرواز كنی.

بوقلمون خورد و بر شاخی نشست!

 تیراندازی ماهر، بوقلمون را بر درخت بدید، تیری بر آن نگون بخت بینداخت و هلاكش نمود...

شاید با خوردن هر گندی به بالا برسید، اما مطمئن باشید كه در بالا نخواهید ماند!

پایبندی به اخلاق شرط جاودانگی است.