سیدعلیرضا شفیعی مطهر چهارشنبه 22 مرداد 1399 03:58 ق.ظ نظرات ()

#طنزسیاهنمایی/76

سیاه یا #سیاهنمایی؟!

گفت: بعضی از مخاطبان به من انتقاد می کنند که چرا تو همه اش منفی بافی می کنی؟

گفتم: راست می گویند! حق با آن هاست!

گفت: من که خودم جار می زنم #سیاهنمایی می کنم!اگر جوفروشی جار بزند من گندم فروشم،ولی به جای گندم،جو به مردم تحویل دهد،قابل سرزنش است؛ولی من از آغاز جار می زنم من #سیاهنمایی می کنم!

گفتم: پس دلیل مخالفان چیست؟

گفت: می گویند آخر مردم حرف های تو را باور می کنند!

گفتم: وقتی اعتراف می کنی این حرف ها #سیاهنمایی است،دیگر چرا باور می کنند؟

گفت: مخالفان می گویند مردم وقتی بررسی می کنند،می بینند واقعاً سیاه است! نه #سیاهنمایی . یعنی این حرف ها عین واقعیّت است!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar