سیدعلیرضا شفیعی مطهر چهارشنبه 8 مرداد 1399 06:31 ق.ظ نظرات ()
#طنزسیاهنمایی/71

تلفن ارزان!!

گفت: آقای ظریف برای چه کاری این همه راه رفته تا روسیه؟ 

گفتم: لابد برای مذاکره با پوتین!

گفت: ولی پوتین با او دیدار حضوری نداشته. یک ساعت تلفنی صحبت کردند.

گفتم:خب،بالاخره مذاکره کردند!

گفت:اگر قرار بود تلفنی مذاکره کنند،مگر از تهران نمی شد؟

گفتم: چه می دانم؟تو چه فکر می کنی؟

گفت: فکر کنم فقط رفته آنجا که هم هزینه تلفن برایش داخلی حساب شود و هم نکند مثل گلولۀ توپ فتحعلی شاه صدایش به مسکو نرسد! 

می گویند در زمان فتحعلی شاه قاجار توپی ساختند و به سمت سن پترزبورگ شلیک کردند ! توپ در جا ترکید و عده ای سرباز و خدمه از بین رفتند. فتحعلی شاه گفت : چه شد که چنین شد ؟! 

در پاسخ گفتند: اعلیحضرتا ، اینجا این همه خرابی به بار آورد ! ببینید در سن پترزبورگ چه قیامتی شده !!

آقای ظریف هم فکر کرده وقتی گلولۀ توپ با این قدرت از تهران به روسیه نرسد،صدای ضعیف او چطور به آن جا می رسد؟!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar