#طنزسیاهنمایی/ 69

قصّۀ دراز اختلاس!

گفت: در جریان محاکمۀ برخی از اختلاسگران نسبتاً محترم!! معلوم می شود که آنان سال ها اختلاس می کرده اند،ولی هیچ کس آن را اعلام نکرده است. مگر شترسواری دولّا دولّا هم می شود؟ چرا پس از این همه سال حالا این مفاسد و دزدی های کلان را اعلام می کنند؟ چرا از روز اول جلوی آن ها را نمی گیرند؟!

گفتم:چه می دانم! شاید حالا فهمیده اند!

گفت: روزی یک دزد با یک نابینا یک کاسه آلوچه خریدند و با هم قرار گذاشتند دو تا دو تا بخورند تا تمام شود.

وسط کار نابینا مچ دزد را گرفت و به او گفت:  تو چرا مُشت مُشت می خوری؟
دزد گفت: تو که کوری از کجا متوجّه شدی که من مُشت مُشت می خورم؟
نابینا گفت: از آنجا که من چهار تا چهار تا می خورم و تو صدایت در نمی آید!
گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar