سیدعلیرضا شفیعی مطهر چهارشنبه 1 مرداد 1399 04:43 ق.ظ نظرات ()
#طنزسیاهنمایی/68

نقش کلیدی مدیر!

گفت: خداوند چرا ما ملّت ایران را این قدر فقیر و درمانده و درگیر فساد و اختلاس و اعتیاد و...آفرید؟

گفتم: اتّفاقاً بر عکس! ما ملّت ایران یک درصد جمعیت دنیا را داریم، ولی خداوند نزدیک به ده درصد منابع و ذخائر زیرزمینی جهان را برای ما آفریده و در اختیار ما قرار داده است.  

گفت: پس یک شهروند ایرانی می تواند و باید ده برابر یک شهروند جهانی از رفاه،آسایش،سلامت و بهداشت جسم و روان،آموزش و پرورش و مسکن و....برخوردار باشد!ولی چرا حدود نصف جمعیت ایران زیر خطِّ فقر بسرمی برند؟

گفتم: امروز کشورهایی را غنی و ثروتمند می دانند که مدیرانی زیرک و شایسته دارند،گرچه فاقد منابع و ذخائر زیرزمینی باشند و کشورهایی را فقیر می نامند که مدیرانی ناشایسته و بی کفایت بر آنان فرمان می رانند،گر چه دارای بیشترین منابع و ذخایر باشند!

گفت: پس همۀ مشکل ما مدیران ما هستند؟! خداوند سایۀ بلندپایۀ این مدیران را از سر ما کم کم،کم نکند!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟! 

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar