ره توشه سالکان  
                     
   عالمان فاسد طاغوتی

 یحیی بن معاذ رازی به عالمان دنیازده می گفت:

یاأَصحابَ العِلمِ!قُصُورُکُم قَیصَرِیَّةُُ،وَبُیُوتُکُم کَسرَوِیَّةُُ
،وَأَبوابُکُم طالُوتِیَّةُُ،وَأَخفافُکُم جالُوتِیَّةُُ،وَمَراکِبُکُم قارُونِیَّةُُ،وأَوانیکُم فِرعَونِیَّةُُ،وَمَذاهِبُکُم شَیطانِیَّةُُ،وَ مَآثِمُکُم جاهِلِِیَّةُُ،فَأَین َ المُحَمَّدِیَّةُ؟!:

  ای علما و دانشمندان! کاخ هایتان همچون کاخ های قیصرروم است،

و خانه هایتان همچون خانه های پادشاهان ایران است، 

و درهای کاختان همچون درهای کاخ طالوت است، 

و کفش هایتان همچون کفش های جالوت است،  

و مراکب و سواری هاتان همچون مراکب قارون است، 

و ظرف و ظروف منازلتان همچون ظروف کاخ های فراعنه است، 

و آیین و روشتان شیطانی است،

و گناهانتان جاهلی است، 

پس آیین و روش محمّدی شما کجاست؟!


(تفسیرصدرالمتألّهین ج۳ص۲۶۷)


        ای نجات زندگان و ای حیات مردگان             

از درونم بت تراشی وز برونم بت شکن


(دیوان شمس تبریزی ص۷۲۸)(۱۳۰)