#سیاهنمایی/57

 کارگران دکتر!

پخمه گفت: میخوام برم کویت کارگری! 

گفتم: دیوونه شدی؟ تو این قدر تلاش کردی تا مدرک دکتری گرفتی! حالا بری کارگری کنی؟

گفت: دینار کویت به ۵۸ هزار تومان رسید! دستمزد هر کارگر در کویت روزی ۶۰ دینار کویتی است؛ اگر اون جا کارگری کنید ،میشه روزی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ماهی بالای ۱۰۰ میلیون تومان !

گفتم: آخه با مدرک دکتری کی میره کارگری کنه؟اگر بفهمن تو دکتری بیرونت می کنن!

گفت: از کجا بفهمن من دکترم؟ این جا یه آقایی که دکترای ریاضی محض داشته، هر چقدر دنبال کار می گرده بهش کار نمیدن!! خلاصه بعد از کلی تلاش، متوجه میشه شهرداری تعدادی رفتگر بی سواد استخدام می کنه!!
میره شهرداری خودش رو معرفی می کنه و مشغول به کار میشه...!
بعد از دو سه ماه میگن همه باید در کلاس های نهضت سوادآموزی شرکت کنید! این بنده خدا هم شرکت می کنه!!
یه روز معلم محترم در کلاس چهارم، ایشون رو می بره پای تخته تا مساحت یک شکلی رو حساب کنه! 

تو این فکر بوده که انتگرال بگیره یا نه که می بینه همه دارن داد می زنن:

انتگرال بگیر !! 

تازه می فهمه که همه دکترند!

گفتم: تو هم مثل اینا رسوا میشی!

گفت: نه دیگه! این جا صدها دکتر میرن رفتگری!اون جا فقط من یک نفر دکترم!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar