لطیفه های پزشکی


مریض:آقای دکتر وقتی نفس می کشم سینه ام می سوزه.

دکتر:خوب جانم 2-3روز نفس نکش بعد بیا ببینمت.

************** 

شخصی واردچشم پزشکی شد و صورت خود را به صورت دکتر نزدیک کرد و چشمش را به دکتر نشان داد و گفت: آقای دکتر ببینید چشمم سرخ شده؟

دکتر:بله 

بیمار :ببینید درد هم می کنه؟

دکتر:آقا شما یک درجه بیشتر تب ندارید.

بیمار:چیکار کنیم ما فقیر بیچاره ها بیشتر از این وسعمون نمی رسه.

*****************

روزی رییس تیمارستان از دیوانه ها خواست که در استخر خالی شنا کنند.دیوانه ها شیرجه زدند و سر و دستشان شکست ولی یک نفر نپرید. رییس به گمان این که او عاقل شده از او پرسید:تو چرا نپریدی؟

دیوانه:آخه شنا بلد نیستم!

*****************

دکتر:سیگار عمرتون رو کم می کنه نباید بکشید.

بیمار:ولی آقای دکتر من الان80سالمه.

دکتر:درسته......ولی اگر سیگار نمی کشیدید الان90سالتون بود!

******************

به یه هندونه فروش میگن:عمل سزارین یعنی چی؟ 

میگه:یعنی بچه به شرط چاقو!

***********************

اولی :آقای دکتر من فکر می کنم عینک لازم دارم چشمم ضعیفه.

دومی:بله حتماً، چون اینجا مغازه ی ساندویچ فروشیه!

*********************

اولی: دکتر به من گفته موقع کار سیگار نکشم.

دومی:پس الان دیگه سیگار را کنار گذاشتی؟

اولی:نه، کار را کنار گذاشتم!

********************

مریض:آقای دکتر من فکر می کنم سرطان خون گرفته ام ،چون به هر جای بدنم دست می زنم درد می کند.

دکتر:شما بدنتان سالم است فقط انگشت دستتان شکسته!

*****************

یه خانومی دو قلو زاییده. بچه هاش به همه میگن: مامانم یه بچه آورد با یه زاپاس!