سیدعلیرضا شفیعی مطهر چهارشنبه 7 خرداد 1399 04:56 ق.ظ نظرات ()

 #سیاهنمایی/56

خرّمشهر آزاد شد،نه آباد!

پخمه گفت: باز هم یک سوم خرداد آمد و ما بر طبل احساسات کوبیدیم که:

«خرّمشهر را خدا آزاد کرد».

گفتم: خب،خدا را شکر! مشکل چیست؟

گفت:قربان خدا بروم که آزاد کرد! ای کاش خودش هم آباد می کرد! 

گفتم:لابد آبادی آن را بر عهدۀ مسئولان گذاشته است! به نظر تو چرا مسئولان در آبادکردن خرّمشهر کوتاهی می کنند؟

گفت: نمی دانم! شاید حرف دل مسئولان این است که ما خرّمشهر را آزاد کرده ایم،می گویند خدا آزاد کرده! پس خدایی که خرّمشهر را آزاد کرده،خودش هم بیاید آباد کند!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر 

-----------------------------

یکی از هموطنان دلسوز که اخیراً دیداری از خرّمشهر داشته می نویسد:

از دیدن آثار خرابی های برجای مانده  از دوران جنگ خیلی دلم گرفت.

راستش برای جوانان بیکار و ناامیدی که روی سکّوهای مسحد جامع نشسته بودند، بیشتر دلم سوخت .

نه سرمایه گذاری مناسب!

نه کارآفرینی مورد نیاز!

نه ایجاد صنعت و موسسه تولیدی!

نه ایجاد فرصت شغلی متناسب با رشد جمعیت!

فقط هفته ای دو روز با برپایی بازار روز و فروش اجناس (ته لنجی)اجناس غالبا چینی  و فاقد کیفیت که لنج های تجاری از آن طرف آب با خود می آورند،تعدادی جوان سرگرم می شوند و نان و آبی برای زنده  بودن کسب می کنند.
و بازار فروش ماهی و محصولات صیادی نیز بخش دوم فعال دیده می شد.

ناامیدی  و نارضایتی از چهره آن جوانان محروم  می بارید.

پس از گذشت سی و چند سال از آزادی خرمشهر، دیدن سیمای  اسفبار آن، دل هر ایرانی غیرتمندی را به درد می آورد.

ای کاش خرمشهر و آبادان هم به اندازه غزه و لبنان و حلب برای مسئولان  کشور ارزش  داشت.هیهات که این گونه نیست!!  

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar