سیدعلیرضا شفیعی مطهر سه شنبه 5 فروردین 1399 09:07 ق.ظ نظرات ()

 چرا به دیوانه میگن روانی؟!

استاد درس فارسی می داد. شاگردی دست بلند کرد و گفت: 

استاد دو تا سوال دارم. چرا کلمه خمسه(پنج) از چهارحرف تشکیل شده، ولی کلمه اربعه(چهار) از پنج حرف؟
 و چرا کلمه «با هم» از هم جداست، ولی کلمه «جدا» با هم هست؟!

استاد گریه اش گرفت و تدریس را رها کرد و مغازه فلافلی باز کرد.
شاگرد رفت سراغ مغازه استاد و پرسید: 

استاد! میگم مفرد کلمه فلافل چی میشه؟