همشو بده! / طنز

آدم پس از خلقت:
خدایا! یه دین بهم میدی؟
خدا:   آهااااااا دیییین!!
مسیحی بدم؟یهودی بدم؟ زرتشتی بدم؟ بودایی بدم؟ مسلمان بدم؟ کدومو بدم؟؟

مسیحی بده!!
.... کاتولیک بدم؟پروتستان بدم؟ ارتدکس بدم؟ کدومو بدم؟؟

اسلام بده!
.... سنی بدم؟ شیعی بدم؟ صوفی بدم؟ کدومو بدم؟؟

سنی بده!
.... حنفی بدم؟حنبلی بدم؟ شافعی بدم؟ مالکی بدم م؟ کدومو بدم؟؟

شیعه بده!
.... جعفری بدم؟اسماعیلی بدم؟هشت امامی بدم؟چهار امامی بدم؟ زیدیه بدم؟ غلاهی بدم؟کیسانی بدم؟ اهل حق بد؟ کدومو بدم؟؟
همشو بده....

(وحالا بیش از۴۲۰۰ دین و خدا در جهان وجود داره که همشونم فکرمی کنن حق با خودشونه و بقیه باطل و گمراهن!!)