#سیاهنمایی / 10

اعتراض یا اغتشاش؟

گفت: تعجب می کنم که جلیقه زردهای فرانسه به خاطر افزایش دودرصد بنزین 60هفته است دارند اعتراض می کنند، ولی در ایران300درصد اضافه شد، ولی هیچ کس اعتراض نکرد.
گفتم :پس این همه غوغا و سروصدا را ندیدی و نشنیدی؟
گفت :به قول صداوسیما این ها همه آشوبگر و اغتشاشگر بودند! تا حالا حتّی یک نفر اعتراض نکرده.آیا از این همه خبرهای شنیداری و دیداری رادیو تلویزیون یک خبر از اعتراض شنیدی؟ 

گفتم: به هر صورت انگیزۀ همه اعتراض به گران شدن بنزین بوده.

گفت: اگر این حرکت اسمش اعتراض است،همۀ مسئولان ،اعتراض را حق قانونی مردم می دانند؛پس چرا با آن برخورد کردند؟

می گویند اسکاتلندی ها مردمی خونسرد هستند. بنا به قانون در اسکاتلند در نقطه خاصّی از دریا شنا ممنوع بوده. پلیسی می گمارند که با شناگرهای متخلّف برخورد کند. روزی پلیس مردی را در حال شنا می بیند. فوراً به او نزدیک شده و او را بازخواست می کند و به او می گوید: چرا در محلّ شنا ممنوع داری شنا می کنی؟

.مرد شناگر در پاسخ می گوید: من شنا نمی کنم!بلکه دارم خودکشی می کنم!

پلیس فوراً می گوید: پس ببخشید! مزاحم شدم!

گفتم:باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar