مگر چوپان دروغگو چند تا دروغ گفت؟؟!!

#قابل_تامل
معلم سر كلاس به یكی از شاگردان گفت:  
درس چوپان دروغگو را بخوان!

بچه زد زیر گریه و گفت : نمی‌توانم آقا معلم!
معلم پرسید: چرا؟

بچه پاسخ داد: آقا! پدرم این صفحه را از كتابم پاره كرده.
معلم برآشفت و جویا شد: به چه دلیل؟

پسره با لحنی لرزان گفت : آقا معلم!
پدرم چوپان است. از خواندن این درس سخت خشمگین شد و رو به من گفت:
من و پدرم و پدربزرگم و بسیاری از پیامبران چوپان بودیم و هیچ پیامبری دروغگو نبوده است.

اما یك نفر پیدا شد و گفت: 

به من رای بدهید تا برای شما مدرسه بسازم،
خانه بهداشت درست كنم،
به روستا جاده كشی كنم
و برای فرزندانتان شغل ایجاد كنم.
رکود و تورم را کاهش دهم،
با دنیا آشتی کنم،
دلار را هزار تومان کنم،
عزت را به پاسپورت ایرانی بر گردانم،
همه تحریم ها را بردارم،
کاری می کنم که هم چرخ سانتریفیوژها بچرخه، هم چرخ زندگی مردم!
خلاصه اوووونچنون رونق اقتصادی ایجاد کنم که مردم به این ۴۵ هزار تومن یارانه احتیاج نداشته باشن!

ما هم باور كردیم و به او رای دادیم و آقا شد رییس جمهور ما و به هیچ یك از حرف‌هایش هم عمل نكرد و جواب سلام‌مان را هم نمی‌دهد.

به معلمت بگو این صفحه را پاره كردم تا به جای چوپان دروغگو درس جدید:
" رئیس جمهور دروغگو " را تدریس كنید!
مگر چوپان دروغگو چند تا دروغ گفت؟؟!!


بهلول مجموعه حکایات و سخن بزرگان

https://telegram.me/joinchat/Bi0OgD-e1oN8kBQCBJSQqg