نامه امیرالمومنین  به حاکم مکه


عصرها در میان مردم بنشین و به سوالات آن ها پاسخ بده.
افراد جاهل را آموزش بده و با دانشمندان سخن بگو.
هیچ واسطه‌ای بین تو و مردم به جز زبانت نباشد.
هیچ پرده‌ای میان تو و مردم به جز چهره‌ات نباشد.
هیچ حاجت‌مندی را از ملاقات خود محروم نساز.


(مستدرک الوسائل ، جلد ۹، صفحه 358)

امیدوارم مورد توجه حاکمان امروز هم قرار گیرد! تا به جای شعار،علی وار رفتار کنند!