.#عجیب_ولی_واقعی

فرد شیّادی که درصد قابل قبولی "جانبازی" داره پاشده از ۴ تا دختر داوطلب کنکور ، نفری ۱۰۰ میلیون تومن گرفته و هر چهار تاشونو عقد دائم کرده !
به این ترتیب این چهار تا دختر ، شدن:《همسر جانباز》
تا جایی که قوانین سازمان سنجش هم اجازه می داده از سهمیه‌ کنکور "همسر جانباز" بودنشون استفاده کردن !!
بعد از اعلام نتایج کنکور هم طلاق می‌گیرن و میرن سراغ درس و مشق‌شون!!
و چون هیچ عمل زناشویی بین‌شون صورت نگرفته،قانوناً می تونن شناسنامه‌ی المثنی بگیرن که هیچ اسمی درش نوشته نشده !!
به همین راحتی ، و به همین خوشمزگی!!


بعضی از ایرانی ها شیطان رو هم درس می دهند!!!