#سیاهنمایی 
 
بهترین راه ناراضی کردن مردم

گفت: دبیر شورای عالی فضای مجازی می گوید:
در حال حاضر در دنیا ۱۵ میلیارد ابزار برای ارتباطات وجود دارد که تا ۵ سال آینده به ۵۰میلیارد ابزار می‌رسد و در ایران ۱۰۰میلیون ابزار ارتباطی وجود دارد که باید ۵۰۰میلیون ابزار باشد.
نظام کهنه پولی و بانکی که مربوط به دوره صنعتی است نمی‌تواند در دوره فناوری‌های نو و هوش مصنوعی موثر باشد، باید ارز‌های دیجیتال برای این دوره طراحی شود.  (فارس)
همچنین در ایران بیش از 62 میلیون نفر از طریق گوشی همراه به اینترنت متّصل می شوند و تنها کاربران ایرانی پیام رسان تلگرام با وجود فیلترشدن حدود 50 میلیون نفرند.
گفتم: خب! از این چه نتیجه ای می خواهی بگیری؟
گفت: با توجه به نیاز همگانی مردم به اینترنت ،به نظر من اگر دشمن می خواست در ایران ناراضی تراشی کند،آیا گزینه ای بهتر از قطع اینترنت داشت؟!
گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟

#شفیعی_مطهر